Homologacja kasa fiskalna

Kasy fiskalne dopuszczone do sprzedaży muszą na dzień sprzedaży posiadać ważną homologację. Oznacza to, że oferowana kasa fiskalna jest zgodna z przepisami Ministerstwa Finansów (na dzień uzyskania homologacji) i może być używana do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów lub usług. W sytuacji w której zmienią się przepisy lub wymogi związane z rejestracją sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych należy pamiętać, że prawo nie może działać wstecz. Przykładowo obecne przepisy Ministerstwa Finansów wymagają aby urządzenia fiskalne miały możliwość wydruku numeru NIP na paragonie na życzenie Klienta. Większość kas fiskalnych obecnych na rynku nie daje takiej możliwości ponieważ homologacja na czas jej otrzymania nie zawierała takiego zapisu. Kasy fiskalne mogą być sprzedawane jako fiskalne urządzenia do rejestrowania sprzedaży do czasu wygaśnięcia ich homologacji lecz mogą być używane przez Państwa do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej lub ich wyrejestrowania z rejestru w Urzędzie Skarbowym (np. na skutek zamknięcia działalności).

Oferujemy tanie kasy fiskalne: