Wagi sklepowe przeznaczone do ważenia towarów na sprzedaż muszą posiadać ważną legalizację. Informacja o legalizacji znajduje się na tabliczce znamionowej przeważnie przyczepionej do bocznej ścianki wagi. Legalizacja dzieli się na pierwotną i wtórną. Pierwotna nadana jest przez producenta i świadczy o spełnianiu przez wagę parametrów określonych w ustawie (art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441 z późn. zm.)). Legalizacja pierwotna jest ważna przez 35 miesięcy od roku umieszczonego na tabliczce.

 

Jakie dokumenty świadczą o legalizacji?

Do wagi nie są dołączane żadne dodatkowe dokumenty. Legalizację poświadcza tabliczka znamionowa znajdująca się na wadze (może być w formie tabliczki bądź naklejki).

Przykładowe tabliczki znamionowe:

Wagi - tabliczka znamionowaTabliczka znamionowa- opis

 

Jak wyliczyć datę legalizacji wagi?

Data na tabliczce znamionowej: 2010

31 grudzień 2010 + 35 miesięcy (czyli 2 pełne lata i 11 miesięcy) = 30 listopad 2013

 

 

Waga posiada ważną legalizację do końca listopada 2013 roku.

Dla wag wyprodukowanych w 2012 roku ważność legalizacji to:

31 grudzień 2012 + 35 miesięcy (czyli 2 pełne lata i 11 miesięcy) = 30 listopad 2015 

 

Czy wszystkie wagi muszą mieć legalizację?

Obowiązkowej legalizacji podlegają wagi do określania masy:

 • w obrocie handlowym;
 • będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat;
 • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;
 • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;
 • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach;
 • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;
 • przy paczkowaniu towarów.


Obowiązkowi legalizacji nie podlegają wagi używane we wszystkich innych dziedzinach nie podane powyżej, m.in. do stosowania:

 • w sporcie i wynikach sportowych;
 • do użytku domowego;
 • pomiarach geologicznych;
 • wewnętrznej kontroli towarów,
 • w ramach systemów zapewnienia jakości.