Obsługa informatyczna, pogotowie informatyczne.

Oferujemy usługi serwisowe na zasadzie ryczałtu, bądź w formie rozliczenia za wykonane zlecenie. W ramach stałej opłaty ryczałtowej w zależności od zapotrzebowania klienta, nasi pracownicy poświęcają Państwu wynegocjowaną ilość godzin. Podczas wizyt dokonują oni przeglądu infrastruktury informatycznej i pomagają rozwiązywać bieżące problemy. Wszelkie dodatkowe przyjazdy wykraczające poza ustalone godziny rozliczane są dodatkowo wg ustalonych stawek. Każdy klient posiada numer telefonu komórkowego do odpowiedzialnego za obsługę Państwa firmy pracownika. Dzięki czemu w nagłych awariach systemów informatycznych, może kontaktować się bezpośrednio z nim niezależnie od pory dnia, w każdym dniu tygodnia.

Ceny na wybrana usługi:

Przyjazd do awarii w na terenie Tychów - 50zł netto pierwsza godzina, każda następna 40zł netto, w godzinach 18.00 - 8.00 obowiązuje podwójna stawka godzinowa.

Przyjazd do awarii poza Tychami - 50zł netto pierwsza godzina, każda następna 40zł netto, w godzinach 18.00 - 8.00 obowiązuje podwójna stawka godzinowa, dodatkowo 1zł netto za każdy km.

Instalacja systemu Windows wraz z sterownikami dostarczonymi przez klienta - 50zł netto.

Instalacja systemu Windows w przypadku braku sterowników (najnowsze wersje sterowników pobierane są z internetu) - 70zł netto.

Konserwacja drukarki - 75zł netto + ewentualny koszt części zamiennych.

Propozycje umów ryczałtowych:

Komputer biurowy - samodzielne stanowisko 50 zł netto Cena obejmuje jeden dojazd i dwie godziny pracy informatyka miesięcznie.

Sieć komputerowa do trzech stanowisk lub 3 stanowiska komputerowe 100 zł netto Cena obejmuje dwa dojazdy i cztery godzin pracy informatyka miesięcznie.

Sieć komputerowa do siedmiu stanowisk lub 7 stanowisk komputerowych 200 zł netto Cena obejmuje trzy dojazdy i osiem godzin pracy informatyka.

Sieć komputerowa do dwunastu stanowisk lub 12 stanowisk komputerowych 300 zł netto Cena obejmuje pięć dojazdów i dwanaście godzin pracy informatyka.

Sieć komputerowa powyżej dwunastu stanowisk negocjowana indywidualnie.

Za usługi wykonywane w godzinach 18.00 - 8.00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości opłaty podstawowej z cennika usług.