Obsługa informatyczna, pogotowie informatyczne.

Oferujemy usługi serwisowe na zasadzie ryczałtu, bądź w formie rozliczenia za wykonane zlecenie. W ramach stałej opłaty ryczałtowej w zależności od zapotrzebowania klienta, nasi pracownicy poświęcają Państwu wynegocjowaną ilość godzin. Podczas wizyt dokonują oni przeglądu infrastruktury informatycznej i pomagają rozwiązywać bieżące problemy. Wszelkie dodatkowe przyjazdy wykraczające poza ustalone godziny rozliczane są dodatkowo wg ustalonych stawek. Każdy klient posiada numer telefonu komórkowego do odpowiedzialnego za obsługę Państwa firmy pracownika. Dzięki czemu w nagłych awariach systemów informatycznych, może kontaktować się bezpośrednio z nim niezależnie od pory dnia, w każdym dniu tygodnia.

Ceny usług serwisowych:

Przyjazd do awarii w na terenie Tychów - 100zł netto pierwsza godzina, każda następna 80zł netto, w godzinach 18.00 - 8.00 obowiązuje podwójna stawka godzinowa.
Przyjazd do awarii poza Tychami - 100zł netto pierwsza godzina, każda następna 80zł netto, w godzinach 18.00 - 8.00 obowiązuje podwójna stawka godzinowa, dodatkowo 1zł netto za każdy km. w obie strony.


Cena obejmuje wyłącznie koszt robocizny, zużyte części i materiały rozliczane są osobno.