Dotkom - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawie każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż dla klientów detalicznych (lub/i rolników ryczałtowych) musi prowadzić ewidencję sprzedaży dla urzędu skarbowego. Kasa fiskalna pomaga w wypełnianiu tego obowiązku. Dodatkowo większość nowoczesnych kas fiskalnych pomaga w prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą - za pomocą raportów przedsiębiorca może wyciągać wnioski pomagające w prowadzeniu sprzedaży czy zarządzaniu zamówieniami, dzięki podłączeniu kasy do internetu można na żywo kontrolować pracę kasy, dzięki współpracy np. z czytnikiem kodów lub terminalem płatniczym można przyśpieszyć i usprawnić pracę.

Najtańszą kasę fiskalną można nabyć za około 650 złotych. Jeśli to pierwsza kasa fiskalna można odzyskać wydane pieniądze w wysokości 90% ceny kasy, ale nie więcej niż 700zł. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Najtańsza kasa fiskalna" w którym przedstawiamy najtańsze kasy fiskalne oraz ich realne ceny (po odliczeniu wspomnianego zwrotu). Najtańszą kasę fiskalną po odliczeniu zwrotu można nabyć już za kilkadziesiąt złotych.

Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie cenę kasy fiskalnej należy pamiętać, że w tej dziedzinie cena ściśle powiązana jest ze stopniem nowoczesności rozwiązań czy z jakością zastosowanych podzespołów. Zapraszamy także do zapoznania się z asortymentem z naszego sklepu internetowego - www.fiskalne.org/Kasy-fiskalne

Rynek kas fiskalnych w Polsce dynamicznie się rozwija. W przeciągu roku pojawia się kilka nowych modeli różnych producentów. W takim gąszczu łatwo się zagubić i stracić głowę. Dlatego przygotowaliśmy zastawienie oferowanych przez Dotkom kas fiskalnych dobranych do poszczególnych branż. Zapraszamy do artykułu pt. Jaką kasę fiskalną wybrać?

Legalizacja to czynność związana z metrologią prawną. Legalizacji obowiązkowo podlegają te przyrządy pomiarowe, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Przykładowo wymóg legalizacji dotyczy m.in. przyrządów służących do rozliczeń handlowych (wagi, wodomierze, odmierzacze paliw ciekłych itp.).

Szczegółowe rodzaje przyrządów pomiarowych oraz dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy ważności tych legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - tabela nr 1 na stronie 133. Tabela nr 2 na stronie 135 określa terminy wykonania pierwszej legalizacji ponownej dla przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności.

Waga z legalizacją posiada tabliczkę lub naklejkę z odpowiednimi informacjami takimi jak rok produkcji, znaczek metrologiczny oraz najważniejsze informację dotyczące wagi (nazwa, model, klasa dokładności, nadane certyfikaty, data produkcji, itp).

Przykładowe tabliczki:

Wagi - tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa- opis

Data na tabliczce znamionowej: 2011

31 grudzień 2011 + 35 miesięcy (czyli 2 pełne lata i 11 miesięcy) =  30 listopad 2014

 

 

Waga posiada ważną legalizację do końca listopada 2013 roku.

Dla wag wyprodukowanych w 2014 roku ważność legalizacji to:

31 grudzień 2014 + 35 miesięcy (czyli 2 pełne lata i 11 miesięcy) = 30 listopad 2017 

Obowiązkowej legalizacji podlegają wagi do określania masy:

 • w obrocie handlowym;
 • będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat;
 • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;
 • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;
 • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach;
 • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;
 • przy paczkowaniu towarów.


Obowiązkowi legalizacji nie podlegają wagi używane we wszystkich innych dziedzinach nie podane powyżej, m.in. do stosowania:

 • w sporcie i wynikach sportowych;
 • do użytku domowego;
 • pomiarach geologicznych;
 • wewnętrznej kontroli towarów,
 • w ramach systemów zapewnienia jakości.

Legalizacja pierwotna to legalizacja nadawana przez producenta lub importera. Jest ona ważna przez 35 miesięcy od końca roku w którym waga została wyprodukowana.

Przypominamy: wagi bez ważnej legalizacji nie mogą być używane w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez certyfikatu i legalizacji jest przestępstwem. Użytkownik wagi narażony jest na duże kary finansowe ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej.

Legalizacja wznowiona po wygaśnięciu legalizacji pierwotnej. Legalizacja wtórna jest ważna przez 25 miesięcy. Legalizację wtórną można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miar i Wag. Waga poddawana jest sprawdzeniu i po poprawnym przejściu testów jest legalizowana na okres 25 miesięcy.

Przypominamy: wagi nie posiadające odpowiednich oznaczeń i legalizacji nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez certyfikatu i legalizacji jest przestępstwem. Użytkownik wagi narażony jest na duże kary finansowe ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej.

Zgodnie z przepisami do sprzedaży towarów należy używać wag posiadających ważną legalizację. Są to wagi spełniające wymagania wyszczególnionym w Certyfikacje Zatwierdzenia Typu PL 04 030 (najważniejsze to dodatkowy wyświetlacz dla Klienta oraz działka e=d).

Należy wybrać jedną z dwóch możliwości: zakup nowej wagi lub ponowna legalizacja, którą należy wykonać w zakładzie naprawy wag lub bezpośrednio w Urzędzie Miar. Legalizacja nadana po upływie legalizacji pierwotnej nosi nazwę legalizacji wtórnej i wynosi 25 miesięcy. Po jej wykonaniu naklejane są specjalne naklejki legalizacyjne (holograficzne).

Zgłoszenie się bezpośrednio w Urzędzie Wag i Miar w celu ponownej legalizacji posiadanej wagi może wiązać się z ryzykiem niedopuszczenia wagi do legalizacji. Wynika to z faktu, że urząd nie kalibruje wag co może być konieczne do jej prawidłowego działania. W takim wypadku najlepiej zgłosić się do firmy zajmującej się naprawą, kalibracją i legalizacją wag.

Struktura administracji miar w Polsce jest trzystopniowa i składa się z:

 • Głównego Urzędu Miar, z siedzibą w Warszawie
 • 9 okręgowych urzędów miar z siedzibami w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie
 • 58 obwodowych urzędów miar z siedzibami w większych miastach Polski

Działalność okręgowych i obwodowych urzędów miar obejmuje między innymi:

 • wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych, wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych
 • udział w wykonywanych przez GUM badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy "Prawo o miarach" i ustawy "O towarach paczkowanych" oraz współpracę w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

Siedziby Urzędów Miar: