W sierpniu 2016 roku udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać będą musiały nowe urządzenia fiskalne. Projekt ten będzie stanowić podstawę zmian w funkcjonowaniu kas rejestrujących, wyznaczając nowe wymagania zarówno dla producentów, jak i użytkowników urządzeń fiskalnych.

Zapraszamy na nasz blog: http://www.fiskalne.org/_blog/40-Kasy_fiskalne_on-line.html