Do góry

Voyager 1250 G

Pełna instrukcja obsługi - Voyager 1250 G - w języku angielskim.

Najważniejsze informacje związane z czytnikiem Voyager 1250G.

Plik służący do zaprogramowania czytnika Voyager 1250g w taki sposób, aby dodawał on znaczek "@" przed zeskanowanym kodem. Słuzy to np. do oddzielania poszczególnych kodów kreskowych znakiem specjalnym nie występującym w odczytywanych kodach. Dzięki temu program do którego kody są wczytywane potrafi wyłapać zakończenie kodu kreskowego i nie traktować go jako ciągu dalszego kodu.