Do góry

Kasy fiskalne 2015 - 2016

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 11 2014 zamieszczone w Dzienniku Ustaw w dniu 7 listopada 2014 dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie określa zasady, zwolnienia i obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w najbliższych latach (kasy fiskalne 2015 - 2016). W pliku znajduje się pełny tekst rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 wraz z załącznikiem (czyli "czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania" - załącznik do rozporządzenia Mimnistra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1544).

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1544) dotyczący czynności zwolnionych z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016.