Ostatniego dnia kwietnia br. opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Zaktualizowane przepisy obowiązywać będą użytkowników najnowszych urządzeń fiskalnych online, jak i pozostałych kas starszego typu. Większość nowych przepisów weszło w życie już z początkiem maja.

Ważną zmianą wprowadzoną w rozporządzeniu jest obowiązek zaznajomienia osób prowadzących u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących z informacją o zasadach dotyczących prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkami nieprzestrzegania tych zasad. Dodatkowo, każda osoba prowadząca sprzedaż będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

[Pobierz informację o zasadach prowadzenia sprzedaży i formularz oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami ewidencji na kasie fiskalnej]

Oświadczenie pracownika składane będzie przed rozpoczęciem ewidencji, a w przypadku osób, które rozpoczęły jej prowadzenie przed datą wejścia w życie nowych przepisów, złożenie oświadczenia będzie wymagane do 31 maja 2019 roku. Zmiany przepisów obejmują także kody literowe stosowane do oznaczeń stawek podatkowych. Według nowego rozporządzenia, konieczne będzie przypisanie nowych oznaczeń literowych (od A do G) w terminie do 31 lipca 2019.

W analogicznym terminie 30 kwietnia br. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Podobnie jak dotychczas, ulga ma wynosić 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 złotych za urządzenie. Z ulgi skorzystać będą mogli zarówno nowi użytkownicy urządzeń fiskalnych, jak i przedsiębiorcy zobowiązani do zakupu kasy online ze względu na wymóg ustawy.  Jednak już od 1 maja br. ulga przysługuje wyłącznie na zakup kasy online.

 

[Zobacz dokumenty dotyczące nowelizacji rozporządzenia ws. kas rejestrujących]