Na podstawie § 9 ust.4, § 50 ust. 1 i 2 i § 63 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu.

Wykaz zawiera numer identyfikatora oraz listę kas, do których posiada uprawnienia wraz z datą ważności uprawnienia dla tego typu kasy. Informację o numerze legitymacji serwisanta znajdą Państwo w książce serwisowej posiadanego urządzenia fiskalnego.

[Wyszukiwarka uprawnień serwisantów]